Cyngor

Dewch o hyd i'r cyngor lleol sy'n gyfrifol ac yn berthnasol ar gyfer eich ardal chi

Darganfyddwch pa rym sy'n gyfrifol am eich ardal chi neu gwelwch restr o'r holl heddluoedd i ddewis yr un priodol.

Rheolaethau chwilio lleoliad

Cyngor atal troseddu

Nid oes unrhyw un yn meddwl y byddant yn dioddef trosedd nes iddo ddigwydd, wrth gwrs. Os ydych chi'n gyfarwydd â thriciau a thactegau troseddol gallwch aros un cam ar y blaen.

Darllenwch ein tudalennau isod i gael gwybodaeth uniongyrchol, arfer gorau'r diwydiant a chyngor ymarferol ar atal troseddau gan swyddogion a thimau arbenigol ar draws heddluoedd.

Os yw trosedd wedi effeithio arnoch chi ac angen cefnogaeth, ymwelwch â'r adran Gwasanaethau Cymorth.

I gael rhagor o gymorth a chyngor, ewch i:

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Y gefnogaeth orau ar gyfer eich sefyllfa chi