A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa droi’n ffyrnig neu dreisgar yn fuan? A oes unrhyw un mewn perygl uniongyrchol? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Atebwch y cwestiynau canlynol i'n helpu i gyfeirio'ch adroddiad at yr heddlu lleol cywir. Sylwch nad yw pob heddlu yn darparu adroddiadau ar-lein eto, felly efallai y bydd angen i chi ffonio neu ymweld â gorsaf heddlu.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Yes

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i'r union gyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi'r lleoliad mor agos ag y gallwch. Byddwch yn gallu rhoi mwy o fanylion yn nes ymlaen.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

A yw’r lleoliad hwn yn gywir?