Mae 45 o heddluoedd 'tiriogaethol' yn y DU a 3 llu 'arbennig'.

Lluoedd tiriogaethol

Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon (PSNI) yn cynnwys Gogledd Iwerddon.

Mae Heddlu'r Alban yn cwmpasu'r Alban gyfan.

Mae 43 o heddluoedd rhanbarthol eraill yn cwmpasu Cymru a Lloegr.

Dewch o hyd i heddlu tiriogaethol yng Nghymru neu Loegr

Rhowch god post, cyfeiriad stryd, tref neu ardal.

Rheolaethau chwilio lleoliad

Lluoedd arbennig

Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (HTP)
Mae HTP yn cwmpasu'r rhwydwaith reilffyrdd ledled y DU.

Civil Nuclear Constabulary (CNC)
Mae CNC yn delio â gosodiadau niwclear an-filwrol a deunydd niwclear an-filwrol wrth eu cludo.

Ministry of Defence Police (MDP)
Mae MDP yn cynnwys eiddo a phersonél y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ogystal ag arfau niwclear a deunyddiau niwclear yn y DU.