Mae plismona yn y DU wedi’i drefnu ar wahân ym mhob un o’r systemau cyfreithiol sef Cymru a Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae’r NPCC (Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu) yn dwyn heddluoedd ynghyd er mwyn eu cynorthwyo i gydlynu ymgyrchoedd, diwygio, gwella a darparu gwerth am arian.

Mae’r wefan hon yn cwmpasu gwybodaeth a gwasanaethau plismona yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Heddlu’r Alban sy’n gyfrifol am yr Alban.

Find out about crime and priorities in your area

See how the police and criminal justice agencies are tackling crime in your area or view a list of all police forces to select the appropriate one.

Rheolaethau chwilio lleoliad

Policing organisations and partners

Sut mae’r heddlu a’r gwasanaeth llysoedd yn gweithio

Gwella plismona